NCO onderzoek ontwikkeling taal en rekenen


Beste (toekomstig) ouders/verzorgers van basisschool Mariadonk,

Middels onderstaande informatie en bijgaande brief wordt u geïnformeerd over de deelname van basisschool Mariadonk aan een landelijk onderzoek naar de ontwikkeling van de leerlingen op onze school.

Alle scholen van de Borgesiusstichting, waar basisschool Mariadonk onderdeel van uitmaakt, nemen deel aan dit onderzoek.

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren en voor onze gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de Statis­tiek (CBS) (www.cbs.nl ), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).

Daarnaast zorgt het CBS ervoor dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.
Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare publi­caties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt.

Mocht u, als (nieuwe) ouder be­zwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw kind voor dit onderzoek, dan kunt u dit laten weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS gestuurd worden.

In DEZE brief kunt u meer informatie lezen over dit onderzoek en hoe u hier bezwaar tegen aan kunt tekenen.

Mocht u hieromtrent nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de directie van de school.