PROTOCOL HOOFDLUIS


Hoofdluis komt regelmatig voor op een basisschool, peuterspeelzaal of kinderopvang, plekken waar grote groepen kinderen relatief dicht op elkaar zitten.

IKC Mariadonk werkt graag preventief en heeft daarom een protocol en een werkgroep om problemen rondom hoofdluis te voorkomen. Een groep van vrijwillige ouders start direct na elke schoolvakantie met een controle op school en bij de kinderopvang en zorgt ervoor dat binnen die week iedereen gecontroleerd is.

Wanneer er sprake is van hoofdluis vinden er ook nacontroles plaats bij de betreffende groepen, totdat het is verholpen.

Als een kind hoofdluis heeft, is het onder andere belangrijk om goed te kammen met een kam met metalen tanden. 


Bekijk hier het protocol hoofdluis voor verdere informatie.