OUDERS IN DE SCHOOL


Van ouders én leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind.
Wij voelen ons dan ook samen met u verantwoordelijk voor het onderwijs aan en de opvoeding van uw kind. Daarom vinden wij een goede samenwerking erg belangrijk. Daarvoor maken we de school zo toegankelijk mogelijk. Bovendien doen we ons best u goed te informeren. Heeft u als ouder vragen aan de school, dan kunt u die altijd stellen aan de groepsleerkracht of de directie. Voor een goede communicatie tussen u en ons is het van belang dat we elkaar vertrouwen en begrip en respect voor elkaar hebben. Op school zijn de leerkrachten de eerstverantwoordelijken voor de kinderen; de directeur heeft de eindverantwoordelijkheid.

Geledingen

Op onze school kennen we de volgende geledingen waarin ouders participeren:
  • Oudervereniging
  • Medezeggenschapsraad
  • Kwaliteitsforum