MISSIE EN VISIE

Onderwijs bereidt kinderen voor op deelname aan een snel veranderende en nog onbekende toekomst.  Basisschool Mariadonk is een school waar de kinderen met plezier naar toe gaan, waar ieder kind welkom is.  Op onze school wordt 'lekker in je vel zitten' net zo belangrijk gevonden als optimale leerresultaten, die per kind kunnen verschillen en waarmee in het onderwijs rekening wordt gehouden. 

Visie

In onze samenleving leren mensen een leven lang. Wij bereiden kinderen daar op Mariadonk op voor. Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen zijn daarbij van primair belang, maar ook zelfstandig leren en zelf keuzes maken.

Kinderen moeten zich op onze school veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. We erkennen en waarderen individuele verschillen tussen kinderen door het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Kinderen leren naast kennis, communicatieve en sociale vaardigheden. We voeden kinderen op tot zelfstandige, weerbare mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen, respect hebben voor anderen en creatief omgaan met hun mogelijkheden.

De samenwerking en communicatie met de ouders vinden we daarbij erg belangrijk.
We voelen ons samen met de ouders verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.

Kernwaarden

Mariadonk is een gemeenschap van mensen, groot en klein. Iedereen komt de school binnen met zijn of haar talenten. Ieder mens is uniek en mag zich binnen zijn of haar mogelijkheden zo goed mogelijk ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen de school als gemeenschap een gevoel van veiligheidrespect  en verantwoordelijkheid  is voor elkaar. Dan is optimale persoonsvorming mogelijk.

Logo

Het logo bestaat uit de doorsnede van een boom waardoor je de jaarringen ziet, welke groei en ontwikkeling van kinderen tot uitdrukking brengen.
De kleur oranje staat voor de onderbouw die samensmelt met de middenbouw (bruin) en vervolgens met de bovenbouw (groen).
De kleur groen staat voor duurzaam en dat wil onze school natuurlijk uitdragen. Verder legt dit de relatie met de gemeente Rucphen,  een groene gemeente met veel bos en heide.
 

Dorpsschool @nno nu

Dorpsschool staat voor de school in een dorp, daar heeft iedereen meteen een beeld bij van kleinschalig, vertrouwd, verbondenheid, van ons etc.

Met @nno nu brengen we tot uitdrukking dat onze school juist van deze tijd is. Het kan ook gelezen worden als een soort belofte naar ouders toe. Het onderwijs ontwikkelt zich continu en gaat met z'n tijd mee. Deze groei en ontwikkeling is weer een verwijzing naar ons logo, de jaarringen van de boom die datzelfde symboliseren.