KATHOLIEKE IDENTITEIT

De katholieke identiteit is een onderdeel van Mariadonk.
We hechten belang aan het ontwikkelen van respect voor jezelf en de ander. Bij dit alles willen we het besef vergroten dat we verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. Wij praten met kinderen over normen en waarden die o.a. voortkomen uit katholieke uitgangspunten.

Daarnaast willen we kinderen respect voor andere geloofsovertuigingen bijbrengen, zodat ze een beeld krijgen van de verschillen en overeenkomsten in de huidige maatschappij.