VAKANTIES EN VRIJE DAGEN


Uw kind krijgt per jaar twaalf weken vakantie, verspreid over het jaar. De meeste vakantieperiodes zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld. De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Samen met scholen uit de regio worden hierover afspraken gemaakt.
Om de vakantiedrukte te spreiden, is er een vakantiespreiding ingesteld in regio's. Mariadonk valt onder regio Zuid. 


Ieder schooljaar ontvangt elk gezin een schoolkalender. In de schoolkalender staan alle vakanties, vrije dagen en activiteiten vermeld. De schoolkalender is ook digitaal via onze website te raadplegen.
Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties, vrije dagen en studiedagen die van toepassing zijn op Mariadonk.
 
Schoolvakanties 2020-2021
 
Vakantie  Periode 
 Herfstvakantie  17 t/m 25 oktober 2020
 Kerstvakantie  19 december 2020 t/m 3 januari 2021
 Carnavalsvakantie  13 februari t/m 21 februari 2021
 Meivakantie  24 april t/m 9 mei 2021
 Zomervakantie  24 juli t/m 3 september 2021
  
Vrije dagen 2020-2021
 
Vrij  Periode 
Borgesiusdag, studiedag  Vrijdag 13 november 2020
Studiedag team Vrijdag 18 december 2020
Studiedag team Vrijdag 2 april 2021 -> Goede Vrijdag 
2e Paasdag Maandag 5 april 2021
Hemelvaartsdag Donderdag 13 mei 2021
Brugdag Vrijdag 14 mei 2021
2e Pinksterdag Maandag 24 mei 2021
Vrije middag Vrijdagmiddag 23 juli -> Zomervakantie