VAKANTIES EN VRIJE DAGEN


Uw kind krijgt per jaar twaalf weken vakantie, verspreid over het jaar. De meeste vakantieperiodes zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld. De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Samen met scholen uit de regio worden hierover afspraken gemaakt.
Om de vakantiedrukte te spreiden, is er een vakantiespreiding ingesteld in regio's. Mariadonk valt onder regio Zuid. 


Ieder schooljaar ontvangt elk gezin een schoolkalender. In de schoolkalender staan alle vakanties, vrije dagen en activiteiten vermeld. De schoolkalender is ook digitaal via onze website te raadplegen.
Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties, vrije dagen en studiedagen die van toepassing zijn op Mariadonk.
 
Schoolvakanties 2022-2023
 
Vakantie  Periode 
 Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2022
 Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 Carnavalsvakantie  20 februari t/m 24 februari 2023
 Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023
 Zomervakantie  17 juli t/m 25 augustus 2023
  
Vrije dagen 2022-2023
 
Vrij  Periode 
Borgesiusdag, studiedag  Vrijdag 25 november 2022
Dag na Sint: 10.30u start Dinsdag 6 december 2022
Studiedag team Maandag  27 februari 2023
2e Paasdag Maandag 10 april 2023
Hemelvaartsdag Donderdag 18 mei 2023
Brugdag Vrijdag 19 mei 2023
2e Pinksterdag Maandag 29 mei 2023
Studiedag team Maandag 19 juni 2023
Vrije middag: 12.00u uit Vrijdagmiddag 14 juli -> Zomervakantie