VAKANTIES EN VRIJE DAGEN


Uw kind krijgt per jaar twaalf weken vakantie, verspreid over het jaar. De meeste vakantieperiodes zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld. De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Samen met scholen uit de regio worden hierover afspraken gemaakt.
Om de vakantiedrukte te spreiden, is er een vakantiespreiding ingesteld in regio's. Mariadonk valt onder regio Zuid. 


Ieder schooljaar ontvangt elk gezin een schoolkalender. In de schoolkalender staan alle vakanties, vrije dagen en activiteiten vermeld. De schoolkalender is ook digitaal via onze website te raadplegen.
Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties, vrije dagen en studiedagen die van toepassing zijn op Mariadonk.
 
Schoolvakanties 2023-2024
 
Vakantie  Periode 
 Herfstvakantie  16 t/m 20 oktober 2023
 Kerstvakantie  25 december 2023 t/m 5 januari 2024
 Carnavalsvakantie  12 februari t/m 16 februari 2024
 Meivakantie  22 april t/m 3 mei 2024
 Zomervakantie  8 juli t/m 16 augustus 2024
  
Vrije dagen 2023-2024
 
Vrij  Periode 
Studiedag team   Maandag 23 oktober 2023
Borgesius studiedag Vrijdag 24 november 2023
2e Paasdag Maandag  1 april 2024
Hemelvaartsdag Donderdag 9 mei 2024
Brugdag Vrijdag 10 mei 2024
2e Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
Studiedag team Maandag 4 juni 2024
Vrije middag: 12.00u uit Vrijdagmiddag 5 juli -> Zomervakantie