SCHOOLTIJDEN


Wegens de geldende richtlijnen en adviezen aangaande het Coronavirus bij aanvang van schooljaar 2020-2021 heeft Mariadonk er na overleg met het team, de MR en kinderopvangpartners voor gekozen om het continurooster wat aan het eind van schooljaar 2019-2020 werd gehanteerd te continueren tot en met de Kerstvakantie van schooljaar 2020-2021.

De schooltijden t/m december 2020 zijn als volgt:
 
Groep 1
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
08.30 - 14.30 08.30 - 14.30 08.30 - 12.30 08.30 - 14.30 08.30 - 12.00
 
Groep 2 t/m 8
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
08.30 - 14.30 08.30 - 14.30 08.30 - 12.30 08.30 - 14.30 08.30 - 14.30
 
Vanaf 08.15 uur gaan de poorten open en is er toezicht door de leerkrachten op de pleinen. 

De kinderen van groep 1 en 2 hebben een inloop, er is toezicht aanwezig in de groepen.
De kinderen van groep 3 en 4 spelen buiten op het middenbouwplein.
De kinderen van groep 5 t/m 8 spelen buiten op het bovenbouwplein.

Om 8.25u gaat de bel en gaan kinderen in de rij staan om met de leerkracht naar binnen te gaan.
Om 08.30u starten de lessen en gaan de deuren dicht.
Daarna kunt u alleen via de hoofdingang naar binnen komen, zodat het leerproces niet gestoord wordt.

Tussen de middag eten alle kinderen op school en spelen zij buiten, hiervoor wordt ruim voldoende tijd geboden.

Ouderraadpleging definitieve andere schooltijden

In de periode tot aan de Kerstvakantie wordt onder ouders van Mariadonk een formele ouderraadpleging gehouden om m.i.v. januari 2021 definitief over te stappen naar andere schooltijden. Ouders worden actief geïnformeerd over dit onderwerp en de verschillende mogelijkheden en krijgen een stem in het bepalen van de nieuwe schooltijden.

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol in dit proces als vertegenwoordiging van ouders en personeel. De oudergeleding van de MR dient formeel instemming te verlenen bij het definitief aanpassen van schooltijden. De MR zal dit proces dan ook samen met de directie vormgeven.