BORGESIUSSTICHTING

Onze school maakt deel uit van de Borgesiusstichting. Dit is een stichting voor katholiek primair onderwijs en is begin 2012 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Het Barlake en de Professor Gielenstichting. Het bestuurskantoor van de stichting is gevestigd in Oudenbosch. 
 

"Leren in balans, in verbinding met elkaar,
met ruimte voor ieders talenten en verantwoordelijkheid,
gericht op de wereld van morgen"

Op veertien basisscholen in de West-Brabantse gemeenten Halderberge, Moerdijk en Rucphen geeft De Borgesiusstichting met ruim 350 professionals vorm en inhoud aan deze mission statement en wordt gewerkt aan het ontdekken van de talenten van onze leerlingen (ruim 3400). Wij begeleiden ze in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen. Wij willen blijven leren, omdat de wereld blijft veranderen. Dat willen we ook bereiken bij onze leerlingen. Leerkrachten, directeuren, specialisten op verschillende terreinen van de leerlingenzorg, maar ook onderwijsondersteunende krachten dragen bij aan de ontwikkeling van elke leerling.

De Borgesiusstichting heeft haar missie, kernwaarden, ambities en strategie vastgelegd in het koersplan 2022-2025; Kansrijk ontwikkelen. 

Het Koersplan is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng en ervaringen van kinderen, ouders, medewerkers, schoolleiders alsmede scholen voor voortgezet onderwijs en diverse andere belangrijke stakeholders uit de regio.

Dit Koersplan staat symbool voor een krachtige onderwijsstichting waarin het om meer draait dan alleen kennis en iedereen wordt uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van kinderen.
Bekijk ons Koersplan HIER

De Borgesiusstichting staat onder leiding van het College van Bestuur:

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het beleid van de Borgesiusstichting en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het College van Bestuur bewaakt de koers, de missie en de ambities van de Borgesiusstichting in relatie tot maatschappelijke, politieke en financiële ontwikkelingen. 

Daarnaast draagt het College van Bestuur de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs dat de Borgesiusstichting biedt en vertegenwoordigt het College van Bestuur de Borgesiusstichting bij de overheid, landelijke samenwerkingsverbanden en in de pers.

Het College van Bestuur van de Borgesiusstichting bestaat uit:

  • Lex Polman (voorzitter College van Bestuur)

Contact

Borgesiusstichting
Markt 32
4731 HP  Oudenbosch
0165-330894

www.borgesiusstichting.nl

De bovenschoolse schoolgids kunt u hier downloaden.