SCHOOLKALENDER


Aan het begin van ieder schooljaar geeft Mariadonk een IKC kalender uit voor alle oudste kinderen van het gezin.
Daarnaast ontvangen ook alle kinderen van onze kinderopvangpartners een kalender.

Op de IKC kalender kunnen ouders de planning zien van activiteiten, vakanties, studiedagen, verjaardagen etc. van onze school, alsmede van onze kinderopvangpartners Kober en SKM.

Middels de link in onderstaande tabel kunt u kalender digitaal raadplegen. De inhoud van de kalender is ook verwerkt in de kalender in het ouderportaal.
 


De kalender van IKC Mariadonk 2022-2023 is een grafisch product van Lips Productions.