TUSSENSCHOOLSE OPVANG


In 2010 is een commissie vanuit de medezeggenschapsraad gestart met het oriënteren om het overblijven weer in eigen hand te nemen. Uit de enquête die gehouden is onder de ouders/verzorgers is gebleken dat er behoefte was aan een eigen overblijforganisatie. Dit mede omdat de kosten voor het overblijven steeds hoger werden en de faciliteiten minder. Daarnaast staat een eigen organisatie dichter bij de school. In samenwerking met de Borgesiusstichting is er een eigen stichting opgericht die als taak heeft de Tussenschoolse Opvang (TSO) consistent op school aan te bieden.

Op de dagen van het overblijven zijn op de TSO een coördinator en een aantal overblijfkrachten aanwezig die de zorg voor de overblijfkinderen op zich nemen in de lunchpauze. Tijdens het overblijven eten en spelen de kinderen onder begeleiding van deze overblijfkrachten. De overblijfkrachten registreren de aanwezige kinderen en zorgen voor een goed verloop van het overblijven.  

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen tussen de middag overblijven. Op vrijdag is er geen overblijfmogelijkheid voor de groepen 1 t/m 4, omdat deze groepen vrijdagmiddag vrij zijn.

Voor meer informatie met betrekking tot het overblijven en inschrijving kunt u terecht bij één van de overblijfkrachten op school.